Ideograf respectă prevederile Regulamentului UE 2016/679 și în spiritul acestuia colectează doar date în contextul participării la evenimentele oferite. Datele se referă atât la copii, dacă e cazul, cât și la reprezentanții lor legali, în principal nume complet, adresa, email și eventual telefon. Facturile sunt păstrate conform cerințelor legale despre care puteți citi aici. E-mail-ul sau/și numărul de telefon ne sunt necesare pentru a vă transmite informații legate de desfășurarea cursurilor: loc, data, modalități înregistrare.

Precizăm că datele dumneavoastră nu vor fi înstrăinate de noi către nici un terț și vor fi folosite numai în scopul în care au fost transmise, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege. Vă informăm că aveți posibilitatea de a reveni asupra deciziei acceptului de comunicare în orice moment și totodată puteți solicita orice informatii suplimentare referioare la datele dumneavoastra, contactându-ne aici.

Dacă participați  la un sondaj Ideograf vă vom explica ce informații personale dorim să ne furnizați și vă com cere acordul explicit pentru a putea continua.

Despre folosirea cookies puteti citi aici.

Cu excepția cazurilor impuse de lege cum ar fi cel al facturilor menționat mai sus, puteți oricand sa ne contactați pentru a afla ce date stocăm și să cereți în orice moment ștergerea lor.

Despre drepturile referitoare la protectia datelor personale puteți citi în extenso aici sau sa va documentati și mai mult despre subiect aici.