Managementul schimbarii si al tranzitiei

Redesignul proceselor de afaceri

Reorganizare si restructurare

Analiza si redesignul functiei de resurse umane

Managementul performantei si sisteme de comp&ben

Diagnoza culturii organizationale

Evaluarea competentelor